solarsystem01

GÜNEŞ VE GEZEGENLER

GÜNEŞ

Dünyaya en yakın yıldızdır ve 8 ışık dakikası (149.6 milyon km) uzaklıktadır. Bu, aynı zamanda güneşe baktığımızda, onun 8 dakika önceki halini görüyoruz demektir. 700.000 km yarıçapı ve 15 milyon K çekirdek sıcaklığı göz önüne alındığında H-R diyagramına göre G2 türünden cüce yıldızlar sınıfına girer. Güneş sisteminin Samanyolu’nda Oort Bulutu’ndan oluştuğu sanılmaktadır. ( C ile K dönüşümü +/- 273 ile yapılır)

Güneş manyetik bir alana sahip olan, dönen ve çekirdeğinde enerji üreten bir gökcismidir. Güneş, güneş sistemindeki maddenin % 99.85’ni içerir. Gezegenler % 0.135, uydular,asteroidler, kuyruklu yıldızlar, meteoritler ve gezegenler arası ortam ise % 0.015’ni oluşturur. Güneşin enerjisi, 15 milyon K (Kelvin) sıcaklıktaki ve yeryüzü atmosfer basıncından milyarlarca kez fazla olan çekirdeğindeki, hidrojenin helyuma dönüşmesinden kaynaklanır. Çekirdek tepkimeleri sonucu serbest kalan enerji, yüzeye gelir ve buradan uzaya yayılır. Bu enerjinin sadece 2.2 milyarda biri yeryüzü tarafından soğurulur ve yaşam için gerekli koşulların oluşmasını sağlar. Güneşten, X-ışınlarından radyo dalgalarına kadar her dalga boyunda enerji yayılır. Güneşte ışınım kuvveti ile çekim kuvveti denge halinde bulunur.

(daha&helliip;)

Fazlasını Oku

Solar_System02

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ ÖNEMLİ UYDULAR

Temmuz 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 336 gök cismi resmen uydu olarak sınıflandırılmış durumdadır. Bunlar; Güneş  sistemindeki 8 gezegenden altısının etrafında dönmekte olan 168 uydu, 5 cüce gezegenden üçünün etrafında dönmekte olan 6 uydudan ibarettir ki, bunlardan bazıları, cüce gezegen olmaya namzettir. İlave olarak, 104 asteroit ve 58 daha küçük gök cismi, Satürn gezegeninin halkasında yer almaktadır. Uzun zaman takip edilmedikleri için, bu gök cisimlerinin yörüngeleri, henüz tespit edilmemiştir.

Diğer yıldızların gezegenlerinin de, mutlaka yukarıda belirtilenlere benzer uydu sistemleri vardır. Fakat bu güne kadar bunlara ait her hangi bir izlem yapılamamıştır.

(daha&helliip;)

Fazlasını Oku

plutocummm

CÜCE GEZEGENLER VE UYDULAR

Uluslararası Astronomi Birliği’nce (UAB) gezegenler konusunda, 24 Ağustos 2006 tarihinde yapılan yeni tanımlamada getirilmiş bir gökcismi kategorisidir. Bu tanım, şu an için yalnızca Güneş sistemi için geçerlidir.[1] İngilizcesi Dwarf planet olan terim diğer dillerdeki terminolojiye göre uyarlanabilir. UAB’nin kabul ettiği kullanıma göre “cüce gezegen” kategorisi, “gezegen” kategorisinden ve bir diğer yeni kategori olan “küçük güneş sistemi cisimlerinden” farklıdır.
Alınan karara göre bir cüce gezegen:

  • Güneş çevresindeki bir yörüngede dolaşır.
  • Sabit bir şekle sahip olmasına engel olabilecek güçleri alt edebilecek yeterlilikte bir kütleçekimine sahip olmasını sağlayacak bir kütle ve bundan ötürü hidrostatik denge (dairesele yakın) şekline sahip olmalıdır.
  • Yörüngesinin çevresindeki “civarı temizlememiş” olmalıdır.
  • Bir gezegenin veya başka bir yıldız harici cismin uydusu durumunda bulunmamalıdır.

Temmuz 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 336 gök cismi resmen uydu olarak sınıflandırılmış durumdadır. Bunlar; Güneş  sistemindeki 8 gezegenden altısının etrafında dönmekte olan 168 uydu, 5 cüce gezegenden üçünün etrafında dönmekte olan 6 uydudan ibarettir ki, bunlardan bazıları, cüce gezegen olmaya namzettir. İlave olarak, 104 asteroit ve 58 daha küçük gök cismi, Satürn gezegeninin halkasında yer almaktadır. Uzun zaman takip edilmedikleri için, bu gök cisimlerinin yörüngeleri, henüz tespit edilmemiştir.

Diğer yıldızların gezegenlerinin de, mutlaka yukarıda belirtilenlere benzer uydu sistemleri vardır. Fakat bu güne kadar bunlara ait her hangi bir izlem yapılamamıştır.
http://en.wikipedia.org/wiki

Fazlasını Oku